لوگو مجموعه اتاق فرار ژوپ گیم

اتاق فرار سافاری مرگ

Room Poster

سافاری مرگ

اطلاعات بازی
room poster
نام بازی: سافاری مرگ
ژانر بازی: وحشت ، دلهره
مجموعه: اسکیپ سنتر

سافاری مرگ