درباره ما

مجموعه اتاق فرار ژوپ گیم ( JupGame ) در آبان ماه 1400 با سابقه طراحی و ساخت بیش از 10 اتاق فرار برای سایر مجموعه ها، در شهر شیراز راه اندازی شد.